O projekte

Mesto Košice začína s rekonštrukciou mestskej krytej plavárne, aby spĺňala kritéria Medzinárodnej plaveckej federácie FINA.

V súlade s týmito pravidlami bude možné v priestoroch plánovaného NÁRODNÉHO OLYMPIJSKÉHO CENTRA (NOC) organizovať medzinárodné súťaže v plávaní, synchronizovanom plávaní a vo vodnom póle.

Národné olympijské centrum plaveckých športov - rekonštrukcia
Národné olympijské centrum plaveckých športov - rekonštrukcia

Ako to vyzerá dnes

Budova mestskej krytej plavárne v aktuálnom stave nevyhovuje požiadavkám a štandardom kladeným na moderné športovo-relaxačné priestory.

Národné olympijské centrum plaveckých športov - interiér
Národné olympijské centrum plaveckých športov - pred rekonštrukciou

Najväčšími problémami objektu sú nedostatočná tepelná ochrana obalových stavebných konštrukcií a vysoká opotrebovanosť technického zariadenia, poškodenia stavebných konštrukcií, spôsobené hlavne nedostatočnou údržbou a opravami, a celkový technický stav objektu, ktorého životnosť v tomto stave nie je viac ako 5 rokov.

FINA má takisto definované aj požiadavky na plnohodnotné zázemie pre športovcov (šatne, hygienu), zázemie pre športové kluby fungujúce v MKP, priestory zabezpečujúce oddych a relax športovcom (wellness, fitnes, masér) a priestory pre média a zázemie pre rozhodcov. Ani v tom sa aktuálny stav budovy nezhoduje s nárokmi federácie. A čo viac, terajší bazén svojimi rozmermi nespĺňa požiadavky FINA na konanie medzinárodných súťaží.

Naše ciele

Národné olympijské centrum plaveckých športov - rekonštrukcia

Najbližšie roky bude našou víziou a úlohou urobiť všetko preto, aby mohli byť rekonštruované priestory mestskej krytej plavárne vhodné pre všetkých plaveckých nadšencov, ktorí tu nájdu možnosť tréningov, rekreácie a profesionálneho športovania, a to s medzinárodným presahom.

Národné olympijské centrum plaveckých športov - rekonštrukcia plavárne

Toto sú naše ciele:

- predĺženie životnosti stavby a jej technologických zariadení

- odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu, aby bola budova v súlade s normami BOZP

- dosiahnutie energetickej hospodárnosti budovy

- splnenie požiadaviek FINA

Národné olympijské centrum plaveckých športov - grafický námet

Prestrešenie Červenej hviezdy

Aby ste mohli naberať plavecké zážitky aj po dobu rekonštrukcie, ako prvé podnikneme prestrešenie vodnopólového bazéna na kúpalisku Červená hviezda.
Tento objekt bude možné v budúcnosti prepojiť s budovou pripravovaného Národného olympijského centra plaveckých športov.

Národné olympijské centrum plaveckých športov - návrh budovy
Národné olympijské centrum plaveckých športov - grafika

Plán prestavby bol oznámený v roku 2021 a odvtedy aktívne prebiehajú prípravy na realizáciu rekonštrukcie, ktorá by mala začať ešte v roku 2022.


Priestory NOC budú vždy otvorené pre športové tímy a jednotlivcov, aby mali stále možnosť a miesto na svoje tréningy. Nezabúdame ani na verejnosť, preto sa vy všetci môžete tešiť na rekreáciu v podobe fitness a wellness v našej novej plavárni.

Pôdorys

Dispozičné riešenie 1.PP

Dispozičné riešenie 1.NP

Dispozičné riešenie 2.NP

Pozrite si celý projekt