Príbeh plavárne

Začiatky projektu Novej krytej plavárne siahajú
do roku 1977.

Investorom stavby bola Východoslovenská správa účelových zariadení SO ČSZTV Košice. V uvedenom roku začala výstavba s plánovaním ukončením v apríli roka 1980. Architektom plavárne bol renomovaný Ján Šprlák-Uličný.

K dodaniu projektu však došlo neskôr, ako sa pôvodne plánovalo, a tak sa termín otvorenia musel presunúť na december 1985.


Spolu s tým sa navýšil aj rozpočet, aby sa zvládli všetky náročné požiadavky na realizáciu.


Tento plán vyšiel podľa očakávaní - 31. decembra 1985 bola mestská krytá plaváreň odovzdaná do rúk investora a pripravená pre verejnosť.


Začala sa tak písať história plná zážitkov, emócií a významných športových míľnikov.


V roku 2007 vznikol v priestoroch plavárne minigolf s parametrami spĺňajúcimi kritériá na regulárne turnaje. Rok nato sa v mestskej krytej plavárni konali Národné plavecké preteky špeciálnych olympiád.


Organizovalo ich Slovenské hnutie špeciálnych olympiád (SHŠO), zastrešujúce športovcov s mentálnym postihnutím.Začíname s rekonštrukciouV roku 2020 sa udiali veci, ktoré dali do pohybu plán rekonštrukcie plavárne. Kľúče od plavárne boli symbolicky odovzdané do rúk primátora Jaroslava Polačeka. Mesto Košice sa tak stalo vlastníkom budovy mestskej krytej plavárne.


Prípravy na prestavby plavárne na národné olympijské centrum plaveckých športov hneď odštartovali a oficiálne boli oznámené prvé plány v roku 2021.


Odvtedy prebiehajú technické prípravy a komplexná organizácia nevyhnutná na realizáciu komplexu, ktorým mesto Košice expanduje svoje športové a rekreačné príležitosti do medzinárodného hľadáčika.

Národné olympijské centrum plaveckých športov - plávanie

Národné olympijské centrum plaveckých športov dostalo zelenúV piatok 1. júna 2022 prešiel zámer prestavby Mestskej krytej plavárne (MKP) na Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice. Mesto ešte v októbri 2021 podpísalo so Slovenskou plaveckou federáciou Memorandum o spolupráci. Obe strany v ňom deklarovali záujem zabezpečiť výstavbu centra plaveckých športov, ktoré bude spĺňať kritériá Medzinárodnej plaveckej federácie FINA.


Odhadovaná výška nákladov na rekonštrukciu by mala byť 14,5 milióna eur bez DPH. Zhruba polovicu z tejto sumy plánuje mesto získať z Fondu na podporu športu a iných externých zdrojov. Na zvyšné financie by si mestský podnik TEHO ako správca plavárne mal zobrať bankový úver.


Modernizáciou plavárne jej premenou na Národné olympijské centrum plaveckých športov získa metropola východu možnosť organizovať domáce a medzinárodné súťaže vo vodnom póle, plávaní a synchronizovanom plávaní. Zároveň sa zlepšia možnosti na tréningovú činnosť klubov plaveckých športov a rekreačné plávanie.


„Sme nesmierne radi, že poslanci podporili zámer a následnú realizáciu tejto významnej investície. Košičania po ukončení rekonštrukcie dostanú funkčnú plaváreň európskeho formátu, ktorá má ambíciu stať sa centrum rozvoja vodných športov pre celý región. Modernizácia plavárne a jej prepojenie na vonkajšie kúpalisko Červená hviezda sľubuje obyvateľom nášho mesta atribúty aquaparku, ktorý nám tak akútne chýba,“ skonštatoval primátor.