Dňa 30.6.2023 ukončujeme prevádzku Mestskej krytej plavárne v Košiciach.

Dôvodom je pripravovaná rekonštrukcia MKP a jeho prestavba na Národné olympijské centrum plaveckých športov. Cieľom vedenia mesta Košice a spoločnosti TEHO je začať s projektom prestavby na NOC, v čo najskoršom možnom termíne. Počas obdobia rekonštrukcie budeme prevádzkovať vodnopólový bazén na kúpalisku ČH ktorý bol zastrešený nafukovačkou a uspôsobený na celoročnú prevádzku. V letnom období budeme bazén prevádzkovať ako súčasť kúpaliska ČH, v odkrytom stave. Od septembra bude režim prevádzky zmenený o čom budeme v predstihu verejnosť informovať.

Už čoskoro sa môžete tešiť na rekonštrukciu mestskej krytej plavárne.

Mesto Košice si dalo za cieľ vybudovať NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM PLAVECKÝCH ŠPORTOV.

VIAC O PROJEKTE

Rekonštrukcia mestskej krytej plavárne potrvá

18 mesiacov

O PROJEKTE

Každú chvíľu sa začnú práce na budovaní olympijského komplexu, spĺňajúceho kritériá Medzinárodnej plaveckej federácie FINA.

V súlade s týmito pravidlami bude možné v priestoroch plánovaného Národného olympijského centa (NOC) organizovať medzinárodné súťaže v plávaní, synchronizovanom plávaní a vo vodnom póle.

Priebeh rekonštrukcie

10/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
08/2022
10/2022
11/2022
2/2023

10/2021

Podpis memoranda so Slovenskou plaveckou federáciou

12/2021

Schválenie projektu poslancami mestského zastupiteľstva

01/2022

Prebieha spracovanie realizačnej PD pre stavbu. Zahájená príprava podkladov pre VO na zhotoviteľa stavby. Realizujú sa rokovania s SPF pre zabezpečenie spolufinancovania.

02/2022

Realizačná PD dokončená. Kontrola PD a rozpočtu stavby. Pokračovanie príprav na vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby.

03/2022

Štartujeme proces inžinieringu, komplexnej inžinierskej činnosti pre vydanie stavebného povolenia.

04/2022

Vyhlásené VO na zhotoviteľa stavby.

05/2022

Podanie žiadosti na vydanie stavebného povolenia.

06/2022

Národné olympijské centrum plaveckých športov dostalo zelenú.

08/2022

Zrušenie VO (verejného obstarávania) pre vysokú cenu, čiastočná úprava PD (projektovej dokumentácie) a vyhlásenie opakovaného VO

10/2022

Podpis úverových zmlúv na financovanie realizácie

11/2022

Prebieha proces VO (verejného obstarávania) na výber zhotoviteľa stavby

2/2023

Prebiehajú rokovania s partnermi projektu (Fond na podporu športu, Slovenská plavecká federácia, Slovenský olympijský a športový výbor, Košický samosprávny kraj a mesto Košice) s cieľom zabezpečiť nenávratný finančný príspevok na realizáciu

Aktuálne pripravujeme rekonštrukciu
Aktuálne pripravujeme rekonštrukciu
Aktuálne pripravujeme rekonštrukciu
Aktuálne pripravujeme rekonštrukciu
Aktuálne pripravujeme rekonštrukciu

GALÉRIA

Zaspomínajte si na staré dobré časy v krytej mestskej plavárni a pripravte sa na nové priestory a zážitky.