Rozhovor | Ing. Štefan Ferencz

Odpovedali sme na to, čo vás ohľadom plánovanej rekonštrukcie mestskej krytej plavárne najviac zaujíma. Na otázky zodpovedal Ing. Štefan Ferencz, námestník riaditeľa pre ekonomiku spoločnosti TEHO Košice.

Ako vznikol nápad na vybudovanie národného olympijského centra plaveckých športov?

Nápad vznikol ešte pred samotným prevzatím objektu MKP (mestskej krytej plavárne) mestom Košice. V rámci štúdie možností ďalšieho rozvoja, resp. rekonštrukcie objektu, sa skúmala aj možnosť prestavať existujúci 50-metrový plavecký bazén na 10-dráhový olympijský bazén.

V prvom rade sa o to usilovali plavci a Slovenská plavecká federácia, ktorá avizovala, že na takúto prestavbu by mesto mohlo získať finančný príspevok. Po preskúmaní možností MKP sme však museli konštatovať, že je to nereálne, lebo aj keby sme takýto bazén „natlačili“ do existujúcej haly, tak zvyšok objektu by nezodpovedal žiadnym olympijským parametrom.

Až zo stavebno-technického prieskumu následne vzišla potreba objekt bazénovej haly „otvoriť ako konzervu“, čo znamená rozobrať a odľahčiť ho kvôli problémom so samotnou strechou. Toto nám otvorilo cestu na rozšírenie bazénovej haly, ktorej stenu posúvame o približne 2,5 metra smerom ku kúpalisku ČH (Červená Hviezda), a otvorila sa nám aj cesta na zväčšenie bazénového telesa, ktoré by malo olympijské parametre.

Takto sa mohli začať rokovania s plaveckou federáciou a olympijským výborom o ich predstavách a o možnostiach takýto projekt finančne podporiť.

Národné olympijské centrum plaveckých športov - budova
Národné olympijské centrum plaveckých športov - plávanie

Aké prínosy vidíte v plánovanom projekte pre Košice?

Ja to vidím tak trochu komplexnejšie. Samotný olympijský komplex má pridanú hodnotu najmä pre športovú obec a verejnosť by z neho priamo neprofitovala. Na druhej strane, Košice by týmto spôsobom mohli získať moderný komplex, na výstavbu ktorého by vedelo získať do 50 % financií, a teda v konečnom dôsledku by to mohlo stáť Košičanov menej ako samotná komplexná rekonštrukcia objektu MKP.

Na druhej strane by sa tým zlepšili aj podmienky na tréning, organizáciu medzinárodných súťaží a teda aj propagácia Košíc vo svete. Keď sa zamyslíme nad samotnou polohou našej MKP, tak sme priamo v centre mesta, čo je na jednej strane výhoda, no na stane druhej možno aj nevýhoda, najmä kvôli parkovaniu.
Ležíme ale na dopravnom uzle, pri železničnej, električkovej a autobusovej stanici a v blízkosti máme veľa rôznych možností na stravovanie či ubytovanie. Hneď vedľa máme areál ČH, kde prevádzkujeme jeden vodnopólový bazén s posuvnou stenou a ďalší plavecký bazén. Okrem toho 150 metrov od nás
leží kúpalisko Rumanová s ďalším 50-metrovým plaveckým bazénom. Toto všetko dáva obrovský potenciál do budúcna pre organizáciu rôznych typov súťaží a podujatí.

Čo všetko treba splniť a dodržať na to, aby sa mohli v plaveckom centre konať olympijské aktivity?

V prvom rade je to o bazéne, v ktorého prípade bola požiadavka na prebudovanie 8-dráhového 50- metrového bazéna na 10-dráhový, ktorý spĺňa požiadavky FINA, medzinárodnej plaveckej federácie. Tými sú presne dodržané rozmerové parametre dĺžky, šírky, ale aj hĺbky, vrátane všetkých technických detailov ich prevedenia. Okrem toho sú, samozrejme, podstatné aj ostatné súčasti objektu, ako je hľadisko, šatne či zázemie pre plavcov, rozhodcov, ale aj média.

Koľko bude realizácia národného olympijského centra stáť? Odkiaľ na to budú poskytnuté finančné prostriedky?

Rozpočet na komplexnú prestavbu bol stanovený na 14,5 mil. € bez DPH s tým, že pri dnešných cenách stavebných prác a materiálov môže byť táto suma ešte navýšená. Financovanie výstavby bude zo zdrojov investičného úveru, ktorý bude na tento účel čerpať spoločnosť TEHO. Do 50 % nákladov by malo byť financovaných z príspevku Fondu na podporu športu a prípadne z iných zdrojov.

Národné olympijské centrum plaveckých športov - grafika

NOC Košice bude miestom pre množstvo profesionálnych plavcov a športových klubov. Aký čas a priestor na plávanie teda bude mať verejnosť?

Všetci aktuálne vnímame tú skutočnosť, že verejnosť má značne obmedzené možnosti na plávanie, keďže v tzv. „prime time“ sú bazény obsadené klubmi a športovcami. Prestavbou plaveckého bazéna na 10-dráhový síce získame 2 dráhy navyše, ale stratíme 1 dráhu na 25-metrovom bazéne. Na druhej strane budeme vedieť deliť 50-metrový bazén na 2 plnohodnotné 25-metrové bazény, čo zvyšuje variabilitu jeho využitia. Zároveň bude v októbri sprevádzkovaný zastrešený vodnopólový bazén na kúpalisku ČH, ktorý takto bude môcť byť v prevádzke celoročne, a dúfam, že sa nám ho raz podarí prepojiť priamo s objektom MKP. Týmto spôsobom vieme reálne zvýšiť kapacitu pre verejnosť.

Pripravili ste náhradnú možnosť pre návštevníkov mestskej plavárne, ktorí budú chcieť plávať aj počas rekonštrukcie?

Projekt rekonštrukcie či prestavby sa má realizovať v nadväznosti na zastrešenie vodnopólového bazéna na kúpalisku ČH, ktorý, ako som uviedol, bude následne prevádzkovaný celoročne snáď raz aj prepojený s objektom MPK, a takto vytvoríme na dobu rekonštrukcie možnosť pre organizáciu tréningov klubov, ale aj plávanie verejnosti v tomto bazéne. Bude to, samozrejme, obmedzené, tá kapacita nie je rovnaká ako v MKP.

Čo vás čaká v najbližšom období? Aké sú nasledujúce kroky, ktoré treba podniknúť?

Aktuálne beží verejné obstarávanie, ktoré musí byť úspešne ukončené. Situácia na trhu nie je jednoduchá, čo sa týka cien a dostupnosti stavebného materiálu, a preto aj my s napätím očakávame, ako to celé dopadne. Momentálne ešte vyhodnocujeme ponuky bánk na úverové financovanie celého projektu a pozitívom je, že banky sú ochotné do toho s nami ísť a zabezpečiť financie. Ďalej mesto priebežne jedná s Fondom na podporu športu, Slovenskou plaveckou federáciou a s príslušným ministerstvom ohľadnom zabezpečenia príspevku na financovanie 50 % investície. Ak toto všetko bude dotiahnuté do úspešného konca, môžeme začať s rekonštrukciou.